Een community van 10.000+ vrouwen - sluit je bij ons aan!
Juwelen van hoge kwaliteit, betaalbaar en duurzaam
Een unieke ervaring: een echte juwelenboetiek bij jou thuis
Een community van 10.000+ vrouwen - sluit je bij ons aan!
Juwelen van hoge kwaliteit, betaalbaar en duurzaam
Een unieke ervaring: een echte juwelenboetiek bij jou thuis
Het Victoria Team

Privacy-beleid

1. Algemeen

Huidig Privacy-beleid is van toepassing op de persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") die wij over u verzamelen om u onze diensten te kunnen aanbieden.

Door onze site te gebruiken of ons uw Gegevens te verstrekken tijdens de verkoop, gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in huidig privacy-beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, raden wij u aan geen gebruik te maken van onze site en ons uw Gegevens niet te verstrekken. In dit geval gaat u er wel mee akkoord niet te genieten van alle diensten en andere voordelen die Victoria biedt.

2. Verantwoordelijke verwerking Persoonsgegevens

Victoria Company NV (hierna genoemd "Victoria") met maatschappelijke zetel gevestigd Verrewinkelstraat 93-1180 Ukkel (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0541.862.982., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Gegevens" genoemd) die u rechtstreeks aan ons verstrekt via onze website: www.victoria-benelux.com.

3. Welke gegevens verzamelen wij, voor welk doel en op welke juridische basis?

3.1 De gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen

Het betreft de gegevens die u ons verstrekt:

(i) via onze website wanneer u de tabbladen "Organiseer een party bij je thuis", "Consulente worden", "Blijf op de hoogte" invult, of wanneer u gebruik maakt van het contactformulier,

We gebruiken deze Gegevens voor het aanmaken van uw account en om contact met u op te nemen als u een party bij u wil organiseren of consulente wil worden (toestemming),

Wanneer u uw e-mailadres invoert in het luik "Blijf op de hoogte", gebruiken we uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten via onze nieuwsbrief, we kunnen u ook deelnames aan wedstrijden voorstellen of promotionele aanbiedingen sturen (toestemming).

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, hetzij door ons hiervan schriftelijk te informeren, hetzij door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die we u sturen.

(ii) wanneer u een bestelling plaatst voor Victoria-producten

Wij gebruiken uw Gegevens om uw bestelling te verwerken, voor een goede uitvoering van de dienst na verkoop (DNV) of in het kader van de graveerdienst.

Als u contact opneemt met onze Klantenservice (of omgekeerd), gebruiken we Gegevens zoals uw bestelinformatie en uw contactgeschiedenis om uw verzoek te verwerken en u de best mogelijke service te bieden (voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).

We kunnen u ook vragen stellen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al aanschafte (legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de behandeling van uw Gegevens).

(iii) wanneer u zich aanmeldt voor ons Getrouwheidsprogramma (toestemming).

In dit geval worden uw Gegevens gebruikt om u digitale diensten aan te bieden die u helpen bij de selectie van sieraden, waaronder een selectie van producten die gebaseerd zijn op uw eerdere aankopen of voorkeuren, deelname aan wedstrijden.

(iv) wanneer u als gastvrouw de Contactgegevens van uw gasten invoert in de tool bestemd voor de organisatie van de verkoop.

In dit geval worden deze Gegevens slechts bijgehouden gedurende de tijd die nodig is voor de organisatie van de verkoop.

Over het algemeen zijn Gegevens gemarkeerd met een asterisk vereist. Als u deze informatie niet verstrekt worden de aanvraag met betrekking tot het/de aangevraagde formulier(en), uw verzoek om een klantaccount aan te maken, uw bestelling of de behandeling van een dienst na verkoop, uw verzoek om gastvrouw of consulente te worden niet verwerkt.

Victoria verwerkt uw Gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

3.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u met de website communiceert

Onze website maakt gebruik van "cookies". Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord om cookies op uw computer, tablet of smartphone te ontvangen. Dankzij deze cookies kunnen we u een optimale navigatie op onze site aanbieden (dit helpt ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren tijdens uw bezoek te onthouden).

Wij nodigen u uit om ons "Cookiebeleid" op onze website te raadplegen voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten met betrekking hiermee.

4. Hoe lang bewaren we uw Gegevens?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is voor de acties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

5. Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens kunnen voor bovengenoemde doeleinden worden medegedeeld aan andere bedrijven die behoren tot de Victoria Group.

Uw Gegevens mogen ook alleen voor marketingdoeleinden met partners van Victoria worden gedeeld als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gaf.

Bij de uitvoering van onze diensten, met name voor marketingdoeleinden, kunnen we er contractueel toe gehouden zijn om sommige van onze opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan technische onderaannemers.

Victoria verplicht zijn onderaannemers zich te houden aan de wetgeving inzake Gegevensbescherming en de gepaste voorzorgsmaatregelen te treffen voor de uitvoering van de geschikte technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming en dat uw rechten worden beschermd.

Wij verkopen de Gegevens die we over u verzamelen niet aan derden, of maken deze op generlei wijze openbaar.

In bepaalde omstandigheden bieden onze website en apps sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op deze sociale netwerksite. Als u verbonden bent met een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze sites of applicaties, of als u communiceert met een van de sociale plug-ins, kan de sociale netwerksite deze informatie toevoegen aan uw respectieve profiel op deze site in functie van de parameters die u instelde met betrekking tot uw privacy. Als u dit type gegevensoverdracht wilt voorkomen, logt u uit bij uw sociale account voordat u naar een van onze sites of apps gaat of wijzigt u indien mogelijk de privacy-instellingen van de app. Lees het privacy-beleid van deze sociale netwerken voor meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u de gewenste privacy-instelling kunt verkrijgen.

6. Wat zijn uw rechten?

6.1 Recht van toegang

U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar privacy@victoria-benelux.com of een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Victoria: Verrewinkelstraat 93 te 1180 Ukkel.

6.2 Recht op correctie

U hebt het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze Gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar privacy@victoria-benelux.com of door ons via de post een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Victoria: Verrewinkelstraat 93 te 1180 Ukkel.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent om de nauwkeurigheid te controleren van de Gegevens die u ons meedeelt.

6.3 Recht om te worden vergeten

Wanneer u niet langer wil dat uw gegevens worden verwerkt en u aan de voorwaarden voldoet om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen we uw Gegevens uit onze database verwijderen.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

Mocht dit nodig blijken, dan heeft u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens, onder de voorwaarden van de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens.

6.5 Recht op verzet

U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen elk gebruik van uw Gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht op verzet doen gelden door middel van geautomatiseerde processen die voor dit doel zijn voorzien in de e-mails die aan u zijn geadresseerd of, bij gebrek hieraan, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@victoria-benelux.com.

6.6 Recht om de verwerking te beperken

Ten slotte hebt u het recht om van Victoria de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de Gegevens.

7. Informatie aangaande kinderen

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie verzamelden over kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren.

Als we weten dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar volgens de wet als een minderjarige wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder / voogd verkrijgen voordat de persoonlijke informatie van dit kind wordt gebruikt.

8. Links naar andere websites en diensten

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken). We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacy-praktijken. Lees de privacy-verklaringen van sites of services van derden die u via onze sites of services bezoekt.

9. Veiligheid

We ontwikkelden technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens te voorkomen.

10. Beperking van aansprakelijkheidsclausule

De aansprakelijkheid van Victoria is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van enige indirecte schade. Victoria kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst volledig is, verlies van Gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, stijging van algemene onkosten, verstoring van de planning.

Bovendien kan Victoria niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een onjuiste manipulatie door derden van de Gegevens (Gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computerovertredingen).

We willen u ook informeren dat links naar de Website ook hyperlinks en andere verwijzingen kunnen bevatten naar andere sites die we niet controleren of beheren en waarop huidige bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacy-beleid te lezen van elke site die u bezoekt, aangezien de regels kunnen afwijken van de regels in huidig document.

11. Wat gebeurt er in geval van geschil?

Als u van mening bent dat we een van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen schenden, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op privacy@victoria-benelux.com. We zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk feedback te geven.

Elke klacht moet worden gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel van Victoria.

In het geval dat ons antwoord u geen voldoening schenkt hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, die in geval van geschil het enige van toepassing zijnde recht is.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan - periode die met wederzijdse instemming kan worden verlengd -, kan op verzoek van de meest gerede partij voor de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht, die als enige bevoegd zullen zijn.

13. Ingangsdatum

Huidig beleid werd opgesteld en is van kracht geworden op 15 januari 2018. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Cookiebeleid

Het doel van dit beleid is om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken en hun doel. We nodigen u ook uit om ons Privacy-beleid te lezen zodat u vertrouwd bent met de regels die inzake privacy-beleid op onze website van toepassing zijn.

Indien u meer informatie wenst aangaande ons cookiebeleid neemt u best contact op met ons via privacy@victoria-benelux.com.

1. Wat is een cookie?

Een "cookie" is een bestandje dat bestaat uit letters en cijfers die in uw browser of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw verzoeken te verwerken en onze services op het internet te verbeteren.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit stelt ons in staat om u een betere ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan onze website en om uw bezoek te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën staan ons echter niet toe om systematisch Gegevens te verzamelen die u zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen om het functioneren van onze website te verbeteren, om te begrijpen wat uw interesses zijn en om de relevantie van de inhoud van onze website te evalueren.

3. Uw instemming

Door onze site te bezoeken, vragen wij u om het gebruik van cookies te accepteren. U bent vrij om cookies te accepteren of te weigeren, wij informeren u echter dat een weigering uw navigatie op onze website minder gemakkelijk of onmogelijk zou kunnen maken als het functionele cookies betreft.

Wat uw keuze ook is, u kunt altijd uw keuze wijzigen door op de hyperlink "Cookies" onderaan elke pagina van onze website te klikken.

4. Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies, met inbegrip van het bekijken van cookies die zijn opgeslagen en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar: http://www.allaboutcookies.org/

Partijen erkennen dat de vertaling van bovenstaande bepalingen in het Nederlands enkel ingegeven is ter verduidelijking en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans werd opgesteld en deze taal voor interpretaties cq draagwijdte van woorden, termen en/of uitdrukkingen en van de ganse tekst, als enige zal primeren.

Artikel toegevoegd aan je favorieten

BEKIJK

Artikel verwijderd uit jouw favorieten

Artikel toegevoegd in je winkelwagen

BEKIJK

Victoria maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer

Ik aanvaard