Een community van 10.000+ vrouwen - sluit je bij ons aan!
Juwelen van hoge kwaliteit, betaalbaar en duurzaam
Een unieke ervaring: een echte juwelenboetiek bij jou thuis
Een community van 10.000+ vrouwen - sluit je bij ons aan!
Juwelen van hoge kwaliteit, betaalbaar en duurzaam
Een unieke ervaring: een echte juwelenboetiek bij jou thuis
Het Victoria Team

Algemene Gebruiksvoorwaarden en Regels van de Community

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ook genoemd de "Voorwaarden", regelen het gebruik van Victoria Pro, ook genoemd de "Service". Door in te loggen, via hun login en wachtwoord, en Victoria Pro te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met huidige Voorwaarden.

De Victoria Pro applicatie is een van de producten van het merk Victoria. Daarom vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen het "lid", ook wel "gebruiker" genoemd, van Victoria Pro en Victoria.

De Victoria Pro Service
De Victoria Pro Service omvat alle Victoria producten, functies, toepassingen, diensten, technologieën en software die wij aan onze leden leveren om hun werk als Consulente in onze community uit te voeren.

De Victoria Pro Service omvat de volgende toegangen:

 • Raadplegen van een gepersonaliseerd dashboard
 • Toegang tot de blognotities via de newsfeed en communiceren met de groep en andere Consulenten via de commentaren.
 • Bladeren door de online catalogus
 • Organiseren van demo’s
 • Toegang tot een persoonlijk adresboek
 • De beschikbaarheid van collecties controleren
 • De persoonlijke e-shop link delen
 • Vormingen volgen aan de hand van het e-learning platform My Academy
 • Visuals downloaden via My Com'

Creëren van een positieve, inclusieve en veilige omgeving

Wij ontwikkelen en gebruiken hulpmiddelen en bieden onze community leden middelen aan om hun ervaringen positief en inclusief te maken, ook wanneer wij denken dat zij onze hulp nodig hebben. Onze teams en onze systemen doen er alles aan om misbruik en schendingen van onze Voorwaarden aan te pakken. Wij gebruiken alle beschikbare informatie, ook die van onze leden, om te proberen onze Service veilig te houden.

Verzekeren van de toegang tot onze Service

Om onze Service in Europa te kunnen gebruiken, moeten wij gegevens opslaan en overdragen vanuit onze systemen, ook buiten het land waar de gebruikers wonen. Het gebruik van deze wereldwijde infrastructuur is noodzakelijk en essentieel voor het verlenen van onze Service. Alle gegevens worden opgeslagen op Europese servers.

Het beleid inzake het gebruik van de gegevens

Om een goed functionerende service, met name de newsfeed die beschikbaar is in Victoria Pro, te garanderen, verzamelt en gebruikt onze Service persoonlijke informatie (feedback en commentaar van de gebruikers).

Verbintenissen van de gebruikers

In ruil voor onze verbintenis om de Victoria Pro Service aan te bieden, eisen wij van onze gebruikers de volgende verbintenissen jegens Victoria:

 • Voorafgaand een Victoria Consulente overeenkomst ondertekenen.
 • De account van de gebruiker mag in het verleden niet gedeactiveerd geweest zijn wegens overtreding van de wet of van onze verschillende beleidslijnen en voorwaarden.
 • De gebruiker moet altijd zijn eigen account gebruiken en niet dat van een collega.
 • De gebruiker mag onze producten of hun componenten niet wijzigen, vertalen, afgeleide creaties maken of reverse engineering toepassen.

Rechten die wij behouden

 • Wij kunnen te allen tijde de login of gebruikersnaam van een lid wijzigen indien wij dit wenselijk of noodzakelijk achten (bijvoorbeeld indien het betreffende lid inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendom of zich voordoet als een andere gebruiker).
 • Wij kunnen de toegang van een lid tot Victoria Pro verwijderen bij beëindiging van haar Consulente overeenkomst.

Inhoud verwijderen en accounts deactiveren of beëindigen

 • Wij kunnen inhoud of informatie die een gebruiker op de Service deelt, verwijderen indien wij van mening zijn dat deze in strijd is met de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden of onze diverse beleidslijnen (waaronder onze Victoria Community Regels). Wij kunnen onmiddellijk weigeren de Service aan de gebruiker te verlenen of de Service aan de gebruiker geheel of gedeeltelijk stopzetten, met name door de toegang van de gebruiker stop te zetten of onmogelijk te maken (bijvoorbeeld indien de gebruiker een risico creëert, de huidige Voorwaarden of onze verschillende beleidslijnen schendt, of de intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers schendt).
 • In sommige gevallen waarin wij inhoud verwijderen, zullen wij de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en hem/haar uitleggen welke mogelijkheden hij/zij heeft om een herziening hiervan aan te vragen. De gebruiker kan een dergelijk verzoek niet indienen indien hij/zij ernstig of herhaaldelijk inbreuk(en) begaat tegen huidige Voorwaarden, indien hij/zij ons of een derde juridisch aansprakelijk stelt, of indien hij onze gebruikersgemeenschap schade berokkent. Als de gebruiker vindt dat zijn/haar account ten onrechte is verwijderd of als hij/zij zijn/haar account wil deactiveren of definitief wil verwijderen, kan hij/zij contact opnemen met onze moderator op dit e-mailadres complaint@victoria-company.com.
 • Wanneer de gebruiker verzoekt om inhoud of zijn/haar account te verwijderen, start het verwijderingsproces automatisch binnen 30 dagen na zijn/haar verzoek. Nadat het verwijderingsproces is begonnen kan het tot 90 dagen duren voordat de inhoud is verwijderd.

Update van huidige voorwaarden

Victoria behoudt zich het recht voor de Service en deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Tenzij anders vereist door de wet, zullen wij onze gebruikers hiervan op de hoogte brengen (bijvoorbeeld via onze Service). Gebruikers zijn dan gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden indien zij de Service blijven gebruiken. Indien zij huidige voorwaarden of de update ervan niet wensen te aanvaarden, kunnen zij de Victoria Pro-app op elk moment deïnstalleren en het gebruik van de diensten ervan stopzetten.

VICTORIA COMMUNITY REGELS VOOR VICTORIA PRO GEBRUIKERS

VOORAFGAANDE BEPALINGEN

We wensen dat Victoria Pro een veilige en authentieke inspiratie- en expressieruimte blijft. Help ons om deze Community op een positieve manier te gebruiken. Wanneer je een commentaar plaatst, volg dan een paar eenvoudige regels van beleefdheid en decorum. Als Consulente vertegenwoordig je het imago van het merk Victoria.

Wij stelden de Victoria Community Regels, ook genoemd "Regels", op, zodat je ons kan helpen deze opmerkelijke Victoria gemeenschap te creëren en te beschermen. Door Victoria Pro te gebruiken, ga je akkoord met deze regels en onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Wij verbinden ons ertoe ons aan deze regels te houden en hopen dat je dat ook doet. Iedere overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van inhoud, deactivering van het account of andere inperkingen.

ALGEMENE MODERATIEREGELS

Binnen Victoria Pro behouden wij ons het recht voor om jouw berichten en commentaren te beoordelen en tijdelijk of permanent te verbergen als ze niet voldoen aan onze Regels. De Victoria Pro Newsfeed is bedoeld als zijnde een plaats waar informatie en best practices worden gedeeld en besproken, met respect voor iedereen.

 • Respecteer de andere leden van de Victoria Pro Community
  Op Victoria Pro vind je commentaren van jouw collega's binnen jouw groep, gebruik geen schuttingtaal of grof taalgebruik en breng het bedrijf, jouw collega's of jouw klanten niet in diskrediet in de commentaren.

Wij wensen te komen tot een positieve en diverse gemeenschap. Wij verwijderen inhoud die bedreigingen of haatzaaiende taal bevat of die mensen vernedert of oneer bewijst. Wij verwijderen ook persoonlijke informatie die aanleiding kan geven tot chantage of intimidatie, net zoals ongewenste inhoud.

Het is nooit correct om geweld aan te moedigen of iemand aan te vallen op basis van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of medische toestand.
Ernstige bedreigingen voor de openbare of persoonlijke veiligheid zijn verboden. Dit omvat zowel specifieke bedreigingen met fysiek geweld als bedreigingen met diefstal, vandalisme en andere financiële schade. Wij onderzoeken heel zorgvuldig alle meldingen van onze gebruikers en houden rekening met een groot aantal factoren om te bepalen of een bedreiging reëel is.

 • Communiceer op een authentieke manier
  Vermijd het kunstmatig verzamelen van likes of commentaren, het plaatsen van repetitieve commentaren of inhoud, of het herhaaldelijk taggen van mensen voor commerciële doeleinden of om hen zonder hun toestemming te werven. Bied geen geld of geschenken aan in ruil voor likes, opmerkingen of andere tegenprestaties.
 • Respecteer de wet
  Niemand kan de wet negeren. Victoria Pro is geen plaats om terrorisme, georganiseerde misdaad of haatgroepen te steunen of aan te prijzen. Het is ook verboden seksuele diensten aan te bieden, vuurwapens, alcohol of tabaksproducten te kopen of te verkopen en niet-medische of farmaceutische producten te kopen of te verkopen. Victoria verbiedt ook de verkoop van levende dieren tussen particulieren, hoewel dergelijke transacties in fysieke verkooppunten kunnen plaatsvinden. In geen geval is het toegestaan activiteiten zoals het stropen of verkopen van bedreigde soorten of hun lichaamsdelen te beheren.
  Victoria verbiedt gebruikers om online gokken, vaardigheidsspellen met echt geld of online loterijen te promoten.
 • Wij hanteren een nultolerantie voor bedreigingen van seksuele aard of de publicatie van intieme beelden van anderen. Hetzelfde geldt voor racistische opmerkingen of opmerkingen gericht tegen minderheden van welke aard dan ook.

HANDHAVING VAN DE INTEGRITEIT VAN DE COMMUNITY

 • Iedere gebruiker van Victoria Pro is betrokken bij de Victoria Community. Als je een opmerking, bericht of gebruiker ziet die onze Servicevoorwaarden of Community Regels lijkt te schenden, aarzel dan niet om de inhoud of gebruiker als ongepast te melden (zie "Meldingen" hieronder).
 • Het is mogelijk dat een inhoud je niet bevalt, maar toch voldoet aan onze Regels en Voorwaarden. Als dit het geval is en je meldde dit als zijnde ongepast, zal jouw Groepsverantwoordelijke of Sectorverantwoordelijke, na beoordeling van jouw melding, de inhoud opnieuw op het platform plaatsen en zichtbaar maken voor de hele Community. In dat geval nodigen wij je uit contact op te nemen met jouw betrokken Victoria-collega om de zaak onder vier ogen te bespreken. Veel conflicten en misverstanden kunnen rechtstreeks tussen de leden van de Community worden opgelost.
 • Jouw Groepsverantwoordelijke of Sectorverantwoordelijke kan ertoe genoodzaakt worden om samen te werken met de hoofdzetel van Victoria of zelfs met de bevoegde overheden, vooral wanneer er een risico is op lichamelijk letsel of openbare veiligheid.

INHOUD / BELEDIGEND OF ONGEWENST GEDRAG / CONFLICT

Hoe kan je als gebruiker reageren op conflicten of beledigende inhoud of gedrag op Victoria Pro?

Eerst en vooral:

Denk aan de context

 • Als je een denigrerende opmerking ziet op Victoria Pro, denk dan aan het gesprek in zijn geheel. Bekijk het breder en kijk ook naar de context van het bericht.
 • Bekijk alle informatie die verband houdt met de publicatie van de gebruiker die de publicatie deelde, om zo de algemene context te begrijpen.

Denk goed na voordat je een bericht plaatst

 • Als je betrokken bent bij een conflict, sta dan even stil bij het mogelijke effect van jouw volgende bericht. Vraag jezelf in dergelijke situaties af: "Is het de moeite waard?", "Wat win ik ermee om dit conflict aan te wakkeren?
 • Op pesterijen reageren met pesterijen kan ongepast gedrag en agressie in het algemeen in de hand werken.

Meldingen

Je kan ongepaste berichten of opmerkingen of gebruikers die onze Community Regels en Algemene Gebruiksvoorwaarden schenden melden zodra je dit opmerkt, met behulp van de ingebouwde meldingsfuncties.

Je kan een bericht, commentaar of gebruiker melden om de volgende redenen:

 • Ongewenste inhoud of "spam".
 • Ongepaste opmerkingen over etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, religie...
 • Commentaar op seksuele activiteiten
 • Haatdragende commentaar, verwijzing of symbool
 • Geweld of verwijzing naar gevaarlijke organisaties
 • Pesten of intimidatie
 • Verkoop van illegale of gereglementeerde goederen
 • Oplichting of fraude
 • Valse informatie
 • Promotie van een andere activiteit dan Victoria

Een commentaar of bericht uit de Newsfeed melden

Eerst en vooral:

 • Lees de volledige Victoria Pro Community Regels en Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn.
 • Als je na het doornemen van deze Regels en Voorwaarden van mening bent dat een commentaar of bericht er in zijn geheel of gedeeltelijk niet aan voldoet, kan je dit melden.
 • Meldingen - van commentaren, berichten en gebruikers - zijn niet anoniem, omdat wij vinden dat jouw Groepsverantwoordelijke en Sectorverantwoordelijke over zoveel mogelijk context moeten kunnen beschikken om deze meldingen te kunnen beoordelen. Jouw anonimiteit wordt echter gegarandeerd aan de gebruiker die het commentaar of de publicatie die je hebt gemeld heeft geplaatst (zij worden op de hoogte gebracht van de melding, maar niet welke gebruiker het heeft gemeld). Denk dus goed na voordat je deze stap zet.

Als je met jouw melding wenst door te gaan, klik dan op de 3 verticale stippen rechts van het commentaar of bericht dat je schade berokkent. Volg dan deze stappen:

 1. Klik op "Deze reactie melden als ongepast".
 2. Leg uit waarom je deze opmerking wilt melden, door middel van een vrij tekstveld onder de kop: "Geef hieronder de reden van jouw melding aan".
 3. Bevestig jouw melding of annuleer deze als je je bedenkt.

Na het verslag:

 • Het commentaar wordt tijdelijk onzichtbaar en luidt: "Bedankt voor jouw verslag! Jouw melding is ter beoordeling naar jouw Groepsverantwoordelijke en Sectorverantwoordelijke gestuurd. Als blijkt dat de door je gemelde opmerking onze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt deze permanent verborgen en wordt de auteur hiervan op de hoogte gebracht."
 • Jouw Groepsverantwoordelijke en Sectorverantwoordelijke ontvangen onmiddellijk een melding via de app om hen op de hoogte te brengen van jouw (niet-anonieme) melding.
 • Jouw Groepsverantwoordelijke of Sectorverantwoordelijke kan dan het commentaar analyseren en beslissen of het, afhankelijk van de context, in strijd is met de Community Regels en/of de Victoria Pro Algemene Gebruiksvoorwaarden. In dat geval behouden zij zich het recht voor het commentaar permanent te verwijderen en voor de hele Community onzichtbaar te maken. In het tegengestelde geval kan het commentaar weer zichtbaar worden gemaakt.

Een gebruiker melden

Als je herhaaldelijk beledigende opmerkingen van een andere gebruiker ontvangt die beschamend zijn voor jouw eigen ervaring op de toepassing of voor jouw persoonlijke veiligheid, heb je de mogelijkheid om ze te melden.

Eerst en vooral:

 • Lees de volledige Victoria Pro Community Regels en Voorwaarden die van kracht zijn.
 • Als je na het doornemen van deze regels en voorwaarden denkt dat een gebruiker een van deze regels en voorwaarden schendt, kan je deze gebruiker melden
 • Meldingen - van commentaren, berichten en gebruikers - zijn niet anoniem, omdat wij vinden dat jouw Groepsverantwoordelijke en Sectorverantwoordelijke zoveel mogelijk context nodig hebben om deze meldingen te kunnen beoordelen. Jouw anonimiteit wordt echter gegarandeerd aan de gebruiker die je rapporteert (zij zullen op de hoogte worden gebracht van de melding, maar niet welke gebruiker het heeft gemeld). Denk dus goed na voordat je deze stap zet.

Als je verder wenst te gaan met het melden van een gebruiker klik je op de 3 verticale stippen rechts van een commentaar van die gebruiker. Volg dan deze stappen:

 • Klik in de gegeven opties op: "Deze gebruiker melden".
 • Leg uit waarom je dit wil melden, door middel van een vrij tekstveld onder de kop: "Geef hieronder de reden van jouw melding aan".
 • Bevestig jouw melding of annuleer deze als je je bedenkt.

Na jouw melding worden jouw Groepsverantwoordelijke en Sectorverantwoordelijke, evenals de maatschappelijke zetel van Victoria, onmiddellijk op de hoogte gebracht en kunnen zij passende maatregelen nemen, in functie van de ernst van de situatie.

Indien binnen de Community geen minnelijke schikking kan worden bereikt, behoudt Victoria zich het recht voor in te grijpen: de toegang tot de Victoria Pro Newsfeed voor de betrokken gebruiker te beperken of permanent op te schorten.

Artikel toegevoegd aan je favorieten

BEKIJK

Artikel verwijderd uit jouw favorieten

Artikel toegevoegd in je winkelwagen

BEKIJK

Victoria maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer

Ik aanvaard